Pneumologia

Reserva amb el teu especialista

Dra. Traversi, Letizia

Experta en pneumologia

Núm. col·legiat: 080860858

Llicenciada en Medicina per la Universitat degli Studi de Milan, Itàlia. Durant la carrera formació als Hospitals San Donato, Sacco i Policlinico de Milan. Títol d'especialista en Neumologia atorgat per la Università degli Studi de Brescia (IT), havent realitzat la residència a l'Ospedale di Circolo – Fondazione Macchi de Varese (IT). Experiència com a pneumòloga en planta d'hospitalització i consultes externes al mateix hospital. Des de març 2021 Investigadora Junior i Pneumologia clínica a la Unitat de Fibrosi Quistica de l'adult, Bronquiectasias i Immunodeficiències de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Experiència en el tractament de patologies infeccioses respiratòries agudes i cròniques, a nivell clínic i de recerca. Col·laboradora júnior de l'EMBARC (European Multicentre Bronchiectasis Audit and Research Collaboration) network des del 2018. Membre de la Societat Espanyola de Neumologia i Cirurgia Toracica (SEPAR) i de l'European Respiratory Society (ERS).

Reserva la prova diagnòstica que necessitis

Espirometría

Pruebas de broncodilatación

Pulsioximetría

Què és la pneumologia?

La pneumologia és l’especialitat mèdica encarregada de l’estudi de les malalties de l’aparell respiratori.

El pneumòleg és el metge entrenat per diagnosticar i tractar les malalties respiratòries.

Què tractem?

Càncer de pulmó.
Malalties respiratòries associades al tabac: malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), emfisema.
Patologia del son: síndrome d’apnees durant el son.
Malalties de la via aèria: asma bronquial.
Malalties infeccioses: pneumònies bacterianes, bronquièctasis, tuberculosis.
Malalties de tipus laboral: asma professional, pneumoconiosis.
Malalties de la pleura: vessament pleural, pleuritis.
Malalties inflamatòries pulmonars.
Deshabituació del tabac.

Com tractem?

La pulsioximetria
És un mètode no invasiu que, mitjançant mètodes fotoelèctrics, permet determinar el percentatge de saturació d’oxigen de l’hemoglobina en sang d’un pacient.

L’espirometria
És l’estudi que mesura la capacitat del pulmó i avalua la funció bronquial, dades fonamentals per al diagnòstic de malalties com l’asma i l’MPOC.

El polígraf
Ens permet fer l’estudi de les apnees del son de forma domiciliària, amb un petit aparell que no dóna molèsties.

Prevenció de malalties respiratòries

Tenir al dia les vacunes incloses en el calendari nacional de vacunació.
Ventilar cada dia l’ambient.
Mantenir una correcta higiene de mans.
No fumar i mantenir l’ambient lliure de fums.
Tapar-se la boca quan s’estossegui o s’esternudi.
Prendre aliments que continguin vitamina C.

Preguntes freqüents

Què és una BFC?
La BFC o broncofibroscòpia és l’estudi complementari que cal sol·licitar quan es vol analitzar una lesió pulmonar. Amb l’endoscopi podem visualitzar l’interior de la via aèria, realitzar un rentat per buscar cèl·lules i microbis, i efectuar biòpsies.
Què és l’MPOC?
La malaltia pulmonar obstructiva crònica o MPOC és una malaltia progressiva que causa dificultat per respirar. La paraula progressiva indica que la malaltia empitjora amb el temps.
Què és la fibrosi pulmonar idiopàtica?
La fibrosi pulmonar idiopàtica (FPI) és una malaltia debilitant, caracteritzada per una progressiva cicatrització dels pulmons, que dificulta cada vegada més la respiració. La FPI pertany a una família d’aproximadament 200 malalties relacionades, les anomenades malalties pulmonars intersticials (MPI)
Què és la síndrome de l’apnea del son?
Durant el son els nostres músculs es relaxen, però els de la gola conserven parcialment el to per mantenir obert el flux d’aire i fer possible la respiració. En el cas d’algunes persones aquests músculs es relaxen massa i provoquen un estrenyiment de les vies respiratòries.

A vegades, aquest estretament és tan gran que provoca una reducció parcial o total del flux d’aire als pulmons. Aquesta afecció s’anomena síndrome d’apnea obstructiva del son o SAOS.

La informació present a la web no reemplaça si no complementa la relació metge-pacient. En cas de dubte consulti amb el metge de referència. Alguns dels productes i proves diagnòstiques requereixen prescripció mèdica. 

caCA