Aparell digestiu

Reserva amb el teu especialista

Dr. Garrigó Franco, Juan José

Expert en Endogastroescopias i Colonos

Núm. col·legiat: 080807307

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, formació d'especialista en aparell Digestiu a l'Hospital Creu Roja. Especialista en Electroradiologia. Títol d'especialista en Medicina Familiar i Comunitària Expert en endoscòpia digestiva i patologia hepàtica. Cap Clínic del servei digestiu de l'Aliança Referent Sènior de Metge de família al ICS. Director de Servei de Patologia Digestiva de l'Hospital Universitari Sagrat Cor . Col·laboració en endoscòpia d'urgència amb l'Hospital General de Catalunya.

Reserva la prova diagnòstica que necessitis

Gastroscopia

Què és l’especialitat de l’aparell digestiu?

Aquesta especialitat té per objectiu l’estudi, el diagnòstic i el tractament de les malalties i trastorns de l’aparell digestiu (fetge, pàncrees, estómac, intestins i còlon)

Què tractem?

Els nostres especialistes compten amb una àmplia experiència mèdica que els permet tractar qualsevol de les patologies relacionades amb l’aparell digestiu:

Maxil·lofacial
Úlceres aftoses, llavi leporí, càncerde boca, etc.

Esòfag
Hèrnia de hiat, acidesa, esòfag de barret, etc.

Estómac
Úlceres gàstriques, pèptiques,duodenals, càncer d’estómac indigestió, gastritis, etc.

Intestins
Intolerància a la lactosa, malaltia de Crohn, apendicitis, colitis ulcerosa, etc.

Recte
Fissura anal, hemorroides, etc.

Intestí gros
Pòlips cancerígens, diarrea crònica i còlon

A més també tractem les patologies hepàtiques, pancreàtiques, vesiculars i dels conductes biliars.

Visita personalitzada
Molèsties d’estómac
Mala digestió
Reflux
Revisions preventives

Tractaments

Fibrogastroscòpia

Amb la fibrosgastroscòpia es recullen mostres per fer biòpsies d’estómac i de l’intestí prim. També poden realitzar-se les tècniques següents:

Esclerosis de varius d’esòfag
Dilatacions estenosis esofàgiques
Dilatacions neumàtiques
Col·locació de baló intragràstric
Col·locació de pròtesis esofàgiques

Fibrocolonoscòpia

Amb la fibrocolonoscòpia es realitzen tècniques com ara:

Biòpsia de còlon
Polipectomia (extracció de pòlips de las paretsdel còlon)
Esclerosi de lesions sagnants
Dilatacions de lesions esclerosantspostquirúrgiques
Tatuatges amb tinta xinesa per al control i seguiment de lesions sospitoses

Programa de prevenció del càncer de còlon

La majoria de càncers colorectals provenen de pòlips de còlon no diagnosticats prèviament. La millor tècnica per a la detecció precoç i el tractament de pòlips de còlon és la colonoscòpia.

Preguntes freqüents

Tots els pòlips són malignes?
En principi, la majoria de pòlips detectats en revisions preventives són benignes.
Comporta algun risc la fibrocolonoscòpia?
En medicina, com en la vida diària, el risc zero no existeix. No obstant això, en la fibrocolonoscòpia el risc és mínim i està controlat pel personal assistencial.
Amb quina freqüència cal realitzar-se colonoscòpies?
Si no es tenen antecedents de pòlips o de càncer colorectal ni familiars de primer grau que n’hagin tingut, s’aconsella fer una revisió cada cinc anys. Si hi ha antecedents d’alguna mena és recomanable fer-se una revisió anual.
Quins són els símptomes d’alarma del càncer de còlon?
No hi ha cap contraindicació, sempre que s’utilitzi la protecció adequada. En principi no cal embenar, però això dependrà de la profunditat de les venes.

A qualsevol edat, es consideren símptomes d’alarma pels quals caldrà consultar amb el seu metge, el qual determinarà la conveniència de realitzar una colonoscòpia per descartar un possible CCR:

• Rectorràgia (sang a la femta)
• Pèrdua de pes sense causa justificada
• Anèmia ferropènica
• Dolor abdominal d’aparició recent
• Bony a l’abdomen
• Ganes de defecar sense poder fer-ho o fent-hoamb dificultat
• Dolor a l’anus en forma de punxada