Revisió mèdica

Què és una revisió mèdica?

És l’examen que es realitza per esbrinar l’estat de salut d’una persona, el qual consta de:

Anamnesi

És l’agrupació de dades subjectives, relatives a un pacient, que comprenen antecedents familiars i personals, signes i símptomes que experimenta en la seva malaltia, experiències i, en particular, records, que s’usen per analitzar la seva situació clínica.

Exploració física

És el conjunt de procediments que realitza el metge al pacient, per obtenir un conjunt de dades objectives o signes que estiguin relacionats amb el motiu de consulta que refereix el pacient.

Proves complementàries

És una prova diagnòstica que sol·licita el metge, per confirmar o descartar un diagnòstic clínic.

Les proves complementàries han de ser sol·licitades per a una indicació clínica específica, han de servir per diagnosticar en quin estat de salut ens trobem.

Tipus de revisions mèdiques

Revisió mèdica BÀSICA

 • Laboratori
  Analítica bàsica de sang
 • Cardiologia
  Electrocardiograma
 • Radiodiagnòstic
  Radiografia de tòrax
Revisió mèdica BÀSICA PLUS

 • Laboratori
  Analítica bàsica de sang
 • Cardiologia
  Electrocardiograma
 • Otorinolaringologia
  Audiometria
 • Pneumologia
  Espirometria
 • Radiodiagnòstic
  Radiografia de tòrax i ecografia abdominal

Revisió mèdica ESPORTIVA

 • Laboratori
  Analítica bàsica de sang
 • Cardiologia
  Electrocardiograma
 • Pneumologia
  Espirometria

Revisió mèdica COMPLETA

 • Laboratori
  Analítica bàsica de sang
 • Cardiologia
  Electrocardiograma
 • Otorinolaringologia
  Audiometria
 • Pneumologia
  Espirometria
 • Radiodiagnòstic
  Radiografia de tòrax i ecografia abdominal
 • Oftalmologia
  Proves visuals i òptiques