Àrea pacient

Reserva cita

Podologia

Dip. Martínez, Daniel

Expert en Podologia y formació en pediatría

Núm. col·legiat: 838082080

Graduat en Podologia a la Universitat de Barcelona Idiomes: Català, Castellà i anglès.

Dip. Pardo, Yasmina

Experta en podologia

Núm. col·legiat: 838082147

Llicenciada en podologia per la Universitat A Coruña (Ferrol). Experiència la gestió dels pacients: - Tècniques d'exploració física - Emissió de diagnòstic, pronòstic i informe clínic - Tractaments orto podològics. - Tractaments quiro-podològics - Aplicació de teràpia física - Exploració i tractament del peu diabètic - Cirurgia unguial

caCA