Reserva cita

Cardiologia

Dra. López Treviño, Marisol

Cardiòleg

Núm. col·legiat: 0809593

Llicenciada en Medicina i Cirurgia General i Títol de Metge Especialista en Aparell Circulatori per la "Fundació Biscaia Procardíacos (Bilbao)". Estar en possessió de propietat d'una plaça de metge especialista de Cardiologia a l'Institut Català de la Salut (ICS). Metge Cardiòleg de la Quinta de Salut "L'Aliança" a Calella (Barcelona) - Des de Febrer 2009 fins l'actualitat: Metge en "A Medics". Formació i Publicacions: 1996. Estudi Toric. Torasemida (ICCV-NYHA- III). 1998. Estudi RAMICOR (ramipril - Tractament en pacients postinfart de miocardi). 2002. Estudi SARA Efecte tractament amb candesartan sobre pacients amb HTA i Hipertròfia ventricular esquerra segons els nous criteris diagnòstics electrocardiogràfics. 2005-2006. Estudi Koral I i II. Presència de microalbuminúria en orina en malaltia cardíaca i risc cardiovascular en pacients amb HTA. 2005. Estudi CardioMet. Relació entre síndrome metabòlica, Hipertròfia ventricular esq i ritme circardiano de la pressió arterial en la població hipertensa assistida en Atenció Primària a Espanya. 2006. Estudi Carol II. HTA alt risc. 2006. Estudi Cinthia. Estudi epidemiològic sobre els caràcters clínics i el tractament del pacient amb Cardiopatia isquèmica crònica i HTA en la pràctica clínica a Espanya. 2007. Estudi Expres. La malaltia vascular hipertensiva a Espanya. 2007. Estudi implement. Valoració de grau de control de factors de risc cardiovascular segons les guies de l'ESC (Societat Europea de Cardiologia). 2008 - 2009. Estudi CARDIOCARE. Aplicació de les guies de pràctica clínica en pacients amb cardiopatia isquèmica crònica.

Dr. Rello Sabate, Pau

Especialista en Cardiologia

Núm. col·legiat: 50159

Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Formació durant la carrera a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Especialista en Cardiologia havent realitzat la residència a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. A l’actualitat, cardiòleg clínic a la planta d’hospitalització i a consultes externes de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Experiència en la realització d’ecocardiogrames i proves d’esforç. A nivell d’investigació, col·laboració en múltiples projectes relacionats amb el maneig de la insuficiència cardíaca, i el tractament de la cardiopatia isquèmica i les valvulopaties. Múltiples ponències en congressos nacionals. Membre de la Societat Catalana de Cardiologia, de la Sociedad Española de Cardiología i de la European Society of Cardiology. Professor col·laborador de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor de preparació de metges per a l’examen MIR.

Dra. Valdivieso Moré, Sandra

Especialista en cardiologia i insuficiencia cardiaca

Núm. col·legiat: 37585

Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona i especialitzada en Cardiologia per la Universitat Miguel Hernández de Elche (2011). Formació en Gestió Clínica d’unitats assistencials per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (Máster, 2019) Experiència professional: - Llicenciatura en Medicina per la Universitat de Barcelona (Premi Extraordinari de Llicenciatura) - Màster de Cardiologia. Universitat Miguel Hernández d'Elx (Societat Espanyola de Cardiologia / MENARINI) de formació no presencial. 2010-2011. - Màster en Gestió Clínica d'Unitats Assistencials. Universitat Internacional Menéndez Pelayo. 2018-2019. experiència professional - Residència MIR en l'especialització de Cardiologia (Hospital Vall d'Hebron). Període de vinculació: des de juny de 2003 a juny de 2008. — Adjunt de Cardiologia a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Àrea de Cardiologia clínica. Període de vinculació: des de juny de 2008 fins a l’octubre 2019. — Creació d’Unitat Multidisciplinari d’Insuficiència Cardíaca. Presidència del Comitè d’IC ​​de la Mútua de Terrassa. — Responsable de la consulta CAR-IC d’alta resolució per al diagnòstic del pacient amb sospita d’IC. — Consulta monogràfica de pacients onco / hematològics (cardiotoxicitat) - Adjunt de Cardiologia a la Unitat d'Insuficiència Cardíaca de l’Hospital de la Mar. Des d’octubre de 2019 fins a l’actualitat. — Professora associada per la Universitat de Barcelona curs des del curs 2016-2017 fins a l’octubre el 2019. Idiomes: Català, Castellà i Anglès.