Especialitats > Revisió mèdica

Revisió mèdica

Què és una revisió mèdica?

És l’examen que es realitza per esbrinar l’estat de salut d’una persona, el qual consta de:


Anamnesi

És l’agrupació de dades subjectives, relatives a un pacient, que comprenen antecedents familiars i personals, signes i símptomes que experimenta en la seva malaltia, experiències i, en particular, records, que s’usen per analitzar la seva situació clínica.


Exploració física 

És el conjunt de procediments que realitza el metge al pacient, per obtenir un conjunt de dades objectives o signes que estiguin relacionats amb el motiu de consulta que refereix el pacient.


Proves complementàries 

És una prova diagnòstica que sol·licita el metge, per confirmar o descartar un diagnòstic clínic.

Les proves complementàries han de ser sol·licitades per a una indicació clínica específica, han de servir per diagnosticar en quin estat de salut ens trobem.


  • A Amedics disposem de la Unitat de Revisions Mèdiques que està dirigida a totes aquelles persones que volen conèixer el seu estat de salut.
  • D’aquesta manera obtindrem informació útil per diagnosticar precoçment possibles malalties i identificar factors de risc modificable. 

Tipus de revisions mèdiques:


Revisió mèdica BÀSICA

• Laboratori: Analítica bàsica de sang 
• Cardiologia: Electrocardiograma
• Radio diagnòstic: Radiografia de tòrax 


Revisió mèdica BÀSICA PLUS

• Laboratori: Analítica bàsica de sang 
• Cardiologia: Electrocardiograma
• Otorinolaringologia: Audiometria
• Pneumologia: Espirometria
• Radiodiagnòstic: Radiografia de tòrax i ecografia abdominal


Revisió mèdica ESPORTIVA

• Laboratori: Analítica bàsica de sang 
• Cardiologia: Electrocardiograma
• Pneumologia: Espirometria 


Revisió mèdica COMPLETA

• Laboratori: Analítica bàsica de sang 
• Cardiologia: Electrocardiograma
• Otorinolaringologia: Audiometria
• Pneumologia: Espirometria
• Radiodiagnòstic: Radiografia de tòrax i ecografia abdominal
• Oftalmologia: Proves visuals i òptiques La informació present a la web no reemplaça si no complementa la relació metge-pacient. En cas de dubte consulti amb el metge de referència.