Especialitats > Cardiologia

Cardiologia

Reserva la prova diagnòstica que necessitis

  • Ecocardiograma doppler color
  • Electrocardiograma
  • Holter ECG
  • Holter Pressió Arterial
  • Proves d'esforç
Compra Online

Reserva amb el teu especialista

Metge cirurgià per la Universitat de Navarra, especialista en cardiologia per la universitat de Navarra.

De llarga experiència laboral, cardiòleg adjunt de l'hospital d'Igualada, professor d'infermeria de la Universitat de Navarra, investigador en hipertròfia ventricular en CIM, a Barcelona, cardiòleg intensivista a Marañon de Madrid.

Ponent en XV congrés anual de la societat Basc- Navarra de Cardiologia "denervació renal percutània amb catèter tetrapolar: complicacions immediates i a curt termini" etc.

Autor de múltiples Pòsters, presentats en els congressos de SEC.

Membre actiu de la Societat Europea de Cardiologia, a la Societat Espanyola de Cardiologia, a American College of Cardiology, European Assocoation of percutaneous cardiovascular, etc.

Ha participat en cursos subespecializados d'Electrografia, hemodinàmica i marcapassos, etc.

Llicenciada en Medicina i Cirurgia General i Títol de Metge Especialista en Aparell Circulatori
per la "Fundació Biscaia Procardíacos (Bilbao)".

Estar en possessió de propietat d'una plaça de metge especialista de Cardiologia a l'Institut
Català de la Salut (ICS). Metge Cardiòleg de la Quinta de Salut "L'Aliança" a Calella
(Barcelona) - Des de Febrer 2009 fins l'actualitat: Metge en "A Medics".

Formació i Publicacions:

1996. Estudi Toric. Torasemida (ICCV-NYHA- III).

1998. Estudi RAMICOR (ramipril - Tractament en pacients postinfart de miocardi).

2002. Estudi SARA Efecte tractament amb candesartan sobre pacients amb HTA i Hipertròfia ventricular esquerra segons els nous criteris diagnòstics electrocardiogràfics.

2005-2006. Estudi Koral I i II. Presència de microalbuminúria en orina en malaltia cardíaca i risc cardiovascular en pacients amb HTA.

2005. Estudi CardioMet. Relació entre síndrome metabòlica, Hipertròfia ventricular esq i ritme circardiano de la pressió arterial en la població hipertensa assistida en Atenció Primària a Espanya.

2006. Estudi Carol II. HTA alt risc.

2006. Estudi Cinthia. Estudi epidemiològic sobre els caràcters clínics i el tractament del pacient amb Cardiopatia isquèmica crònica i HTA en la pràctica clínica a Espanya.

2007. Estudi Expres. La malaltia vascular hipertensiva a Espanya.

2007. Estudi implement. Valoració de grau de control de factors de risc cardiovascular segons les guies de l'ESC (Societat Europea de Cardiologia).

2008 - 2009. Estudi CARDIOCARE. Aplicació de les guies de pràctica clínica en pacients amb cardiopatia isquèmica crònica.

Metge cirurgià per la Universitat de Veneçuela Homologat per la Universitat espanyola, especialista en cardiologia per la Universitat de Barcelona, i subespecializado en Hemodinàmica i cardiologia intervencionista, per la universitat i Barcelona

De llarga experiència laboral com metge generalista a Veneçuela, a Madrid i com a cardiòleg especialista en hemodinàmica, al Centre Mèdic Teknon de Barcelona.

Membre de la Societat Espanyola de Cardiologia, Societat Catalana de Cardiologia, i de l'European Society of Cardiology

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona. Especialista en Medicina Interna, Cardiologia, Respiratori.

Cap Clínic de MI a Clínica Aliança des de 1967, cap d'Urgències de cardiologia de la Seguretat Social fins 2009.

Col·laborador com a docent en múltiples publicacions de Medicina Interna de l'HSC. Comunicacions en congressos de Medicina interna.

Què és la cardiologia? 

La cardiologia és l’especialitat mèdica dedicada a l’estudi de les malalties del cor (tant les orgàniques, que afecten les vàlvules, el miocardi o la circulació coronària, com les que fan referència als trastorns del ritme cardíac).

El cor

El cor és un òrgan muscular buit que funciona com una bomba, aspirant i impel·lint, i que té dues funcions principals: 

Bombar sang venosa als pulmons per oxigenar-la. 
Bombar sang oxigenada procedent dels pulmons a totes les parts del cos

Tractaments i proves

• Medicaments descoagulants com el Sintrom
• Analítica
• Radiologia de tòrax
• ECG
• Ecocardiograma
• Proves d'esforç

Proves 

ECG o electrocardiograma

Són exploracions que registren l'activitat elèctrica i mecànica del cor.

Està indicat en pacients que presentin una simptomatologia compatible amb una possible afectació cardíaca (dolor precordial, dispnea, marejos, etc.), així com en revisions preoperatòries o per revisions mèdiques esportives.

 Què tractem?

Infart
• Angina de pit
• Cardiopatia isquèmica
• Miocardiopaties
• Valvulopaties
• Arítmies
• Cardiopaties congènites
• Hipertròfia cardíaca
• Malaltia de Kawasaki
• Coartació d’aorta
• Hipertensió
• Colesterolèmia
• Malaltia cerebrovascular
• Revisió prequirúrgica
• Soplo cardiaco
• Etc.

  • Revisió cardiològica
  • Tractaments personalitzats
  • Sol·licitud de proves diagnòstiques complementàries

Preguntes freqüents

Cal realitzar controls periòdics amb el cardiòleg; adoptar uns hàbits de vida saludables —dieta mediterrània baixa en sal i exercici moderat (natació, passejos diaris...)— i seguir el tractament medicamentós.

Sí. A partir dels 40 anys, és recomanable fer-se un ECG anual.

És un dispositiu de forma cilíndrica o tubular d’ús intraluminal i intravascular, que es col·loca a l’interior d’una artèria coronària per mantenir-la permeable i evitar-ne el col·lapse després de la seva dilatació, desobstrucció o alliberament quirúrgic.

Si sospitem que es tracta de dolor precordial, cal dirigir-se immediatament a urgències perquè les primeres sis hores són clau per al pronòstic de l’infart.

Dolor en la zona precordial que s’irradia cap al coll o el braç esquerre, acompanyat de sensació d’opressió, ofec, angoixa, nàusees, sudoració profusa i mareig.

Quan es produeix una obstrucció en alguna artèria coronària, es redueix el flux de sang cap al cor i provoca l’angina de pit. Si aquest procés té lloc de forma brusca, per la formació d’un trombe dins de l’artèria coronària, apareix el que s’anomena síndrome coronària aguda, coneguda com infart de miocardi. 


La informació present a la web no reemplaça si no complementa la relació metge-pacient. En cas de dubte consulti amb el metge de referència.