Especialitats > Aparell digestiu

Aparell digestiu

Reserva la prova diagnòstica que necessitis

  • Colonoscòpia
  • Gastroscòpia
Compra Online

Reserva amb el teu especialista

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Especialista en Aparell Digestiu.

Màster en Prevenció de Riscos Laborals amb l'especialitat d'Ergonomia i Psicosociologia Aplicada a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Formació continuada mitjançant assistència i participació en cursos, reunions i congressos propis de l'especialitat.

Metge Consultor Sènior del Servei de Patologia Digestiva de l'Hospital Universitari Sagrat Cor. Metge de l'equip d'Endoscòpia de l'Hospital Universitari Sagrat Cor, amb realització d'endoscòpia tant diagnòstica com terapèutica,

Professor Associat de la Facultat de Medicina.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, formació d'especialista en aparell Digestiu a l'Hospital Creu Roja.

Especialista en Electroradiologia. Títol d'especialista en Medicina Familiar i Comunitària Expert en endoscòpia digestiva i patologia hepàtica.

Cap Clínic del servei digestiu de l'Aliança Referent Sènior de Metge de família al ICS. Director de Servei de Patologia Digestiva de l'Hospital Universitari Sagrat Cor .
Col·laboració en endoscòpia d'urgència amb l'Hospital General de Catalunya.

Què és l’especialitat de l’aparell digestiu?

Aquesta especialitat té per objectiu l’estudi, el diagnòstic i el tractament de les malalties i trastorns de l’aparell digestiu (fetge, pàncrees, estómac, intestins i còlon) 

Què tractem? 

Els nostres especialistes compten amb una àmplia experiència mèdica que els permet tractar qualsevol de les patologies relacionades amb l’aparell digestiu: 

Maxil·lofacial: Úlceres aftoses, llavi leporí, càncerde boca, etc.
Esòfag: Hèrnia de hiat, acidesa, esòfag de barret,etc.
Estómac: Úlceres gàstriques, pèptiques,duodenals, càncer d’estómac indigestió, gastritis,etc.
Intestins: Intolerància a la lactosa, malaltia de Crohn, apendicitis, colitis ulcerosa, etc.
Recte: Fissura anal, hemorroides, etc.
Intestí gros: Pòlips cancerígens, diarrea crònica i còlon 

A més també tractem les patologies hepàtiques, pancreàtiques, vesiculars i dels conductes biliars. 

  • Visita personalitzada 
  • Molèsties d’estómac
  • Mala digestió
  • Reflux
  • Revisions preventives

Tractaments

Fibrogastroscòpia 

Amb la fibrosgastroscòpia es recullen mostres per fer biòpsies d’estómac i de l’intestí prim. També poden realitzar-se les tècniques següents:   

• Esclerosis de varius d’esòfag
• Dilatacions estenosis esofàgiques
• Dilatacions neumàtiques
• Col·locació de baló intragràstric
• Col·locació de pròtesis esofàgiques
• Etc.

Fibrocolonoscòpia

Amb la fibrocolonoscòpia es realitzen tècniques com ara:

• Biòpsia de còlon
• Polipectomia (extracció de pòlips de las paretsdel còlon)
• Esclerosi de lesions sagnants
• Dilatacions de lesions esclerosantspostquirúrgiques
• Tatuatges amb tinta xinesa per al control i seguiment de lesions sospitoses 

Programa de prevenció del càncer de còlon  

La majoria de càncers colorectals provenen de pòlips de còlon no diagnosticats prèviament. La millor tècnica per a la detecció precoç i el tractament de pòlips de còlon és la colonoscòpia. 

Preguntes freqüents

En principi, la majoria de pòlips detectats en revisions preventives són benignes.

En medicina, com en la vida diària, el risc zero no existeix. No obstant això, en la fibrocolonoscòpia el risc és mínim i està controlat pel personal assistencial. 

Si no es tenen antecedents de pòlips o de càncer colorectal ni familiars de primer grau que n’hagin tingut, s’aconsella fer una revisió cada cinc anys. Si hi ha antecedents d’alguna mena és recomanable fer-se una revisió anual. 

A qualsevol edat, es consideren símptomes d’alarma pels quals caldrà consultar amb el seu metge, el qual determinarà la conveniència de realitzar una colonoscòpia per descartar un possible CCR:  

• Rectorràgia (sang a la femta)
• Pèrdua de pes sense causa justificada
• Anèmia ferropènica
• Dolor abdominal d’aparició recent
• Bony a l’abdomen
• Ganes de defecar sense poder fer-ho o fent-hoamb dificultat
• Dolor a l’anus en forma de punxada


La informació present a la web no reemplaça si no complementa la relació metge-pacient. En cas de dubte consulti amb el metge de referència.