Especialitats > Anestèsia i Ozonoteràpia

Anestèsia i Ozonoteràpia

Reserva amb el teu especialista

Llicenciat en Medicina i Cirurgia a Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en ciències Biològiques a la Universitat Autònoma de Barcelona .

Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Expert en Ozonoteràpia, Universitat de Sevilla. Curs Internacional d'Ozonoteràpia al Centre d'Investigacions de l'Ozó a l'Havana, Cuba.

Metge Consultor del Servei d'Anestesiologia Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Responsable Unitat d'Ozonoteràpia mèdica de la societat anestèsia i gestió. Membre de l'equip d'anestèsia en cirurgia i trasplantament cardíac de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Pubilicacions: " Monitorització respiratòria" . En Protocols Terapèutics del Servei d'Urgències . " Anestesiologia " en Farmàcia Hospitalària 2a Edició. Eritropoetina Humana Recombinant , juntament amb Aprotinina , en pacient Testimoni de Jehovà candidata a cirurgia ortopèdica major ( Artroplàstia de Genoll ) " . En Eritropoetina : Dos anys d'Experiència Clínica en Cirurgia .

• Actualment matriculada en el Màster Professional en Medicina del Dolor de la SED, mòdul 1, curs 2016-2017.

• Superat el 240 CURS ATLS-BELLVITGE 2015, 22-24 octubre 2015.

• Estudis de Doctorat en el Departament de Cirurgia de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona superats amb l'obtenció de 32 crèdits, 2006-2010.

• Diplomes atorgats per la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD) després de superar tots els exàmens teòrics de cada any de l'especialitat. 2006-2010.

• Metge Intern Resident en el Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron de Barcelona des de Juny de 2006 fins juny de 2010.

• Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona al Juny 2005.

Què és la Ozonoteràpia?

L’ozonoteràpia és l’aplicació mèdica d’ozó a l’organisme humà amb finalitats terapèutiques, ja sigui com a tractament únic o com a teràpia complementària.

L’ozonoteràpia ofereix múltiples efectes beneficiosos per a l’organisme humà, entre els quals cal destacar les seves capacitats com a analgèsic, antiinflamatori, antioxidant, revitalitzant, regenerador, immunomodulador, oxigenant i germicida.

Propietats de la Ozonoteràpia

• Analgèsiques
• Antiinflamatòries
• Antioxidants
• Revitalitzants
• Regeneradores
• Immunomoduladores
• Oxigenants
• Germicides

Com tractem?

El mode d’aplicació varia en funció de la malaltia i dels objectius terapèutics. Les vies d’aplicació de l’ozó són segures, estan provades i són el resultat d’anys d’experiència i d’investigació.

El nombre i la freqüència de les sessions és variable: depèn del pacient i de la tècnica aplicada. En general, es necessiten entre 5 i 15 sessions com a tractament inicial. Després, és recomanable establir sessions periòdiques de manteniment.

Tractaments

Per les seves propietats, l’ozonoteràpia s’ha aplicat amb èxit en diverses afeccions, entre les quals cal destacar:

• Dolor lumbar, hèrnia discal i dolor cervical.
• Artrosi i inflamació articular en qualsevol localització.
• Processos inflamatoris i dolorosos en general.
• Insuficiència cardíaca i cardiopatia isquèmica (infart, angina). 
• Malalties vasculars perifèriques, tant arterials com venoses.
• Malalties cerebrovasculars isquèmiques: trombosi, embòlia cerebral, etc. 
• Síndrome de cansament crònic i fibromiàlgia. 
• Etc.


Avantatges de l'ozonoteràpia

  • Potencia la capacitat física
  • Millora la tolerància a l'exercici físic
  • Millora la qualitat del son
  • Retarda el deteriorament i l'envelliment

Preguntes freqüents

L’avantatge de l’ozonoteràpia és que no té efectes secundaris ni complicacions. És una forma de teràpia molt segura que es pot aplicar a qualsevol edat i a qualsevol pacient.

Per norma general, els resultats d’un tractament d’ozonoteràpia es comencen a notar al cap de poques sessions, usualment entre la segona i la tercera sessió. 

En general l’ozonoteràpia no té efectes secundaris o perjudicials per al nostre organisme. Pot ser que es notin lleugeres molèsties o un petit hematoma passatger a la zona injectada.

Segons la zona que calgui tractar, l’ozonoteràpia es pot administrar per les vies següents: 

Via endovenosa o hemàtica: S’extreu sang perbarrejar amb ozó i tornar a injectar-la.
Via rectal: Es realitza per mitjà d’una sonda a través de l’anus.
Via local amb bossa: És una campana o bossaque es col·loca a la zona que cal tractar.
Via local invasiva: Amb injectables subcutanis,intraparticulars o intramusculars.

Un dels avantatges fonamentals és que es tracta d’una tècnica poc invasiva i que no requereix cap mena de rehabilitació.


La informació present a la web no reemplaça si no complementa la relació metge-pacient. En cas de dubte consulti amb el metge de referència.